Χάραγμα - 666

2020-10-14

                                                              ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

   Ἤδη ἀπ τoν προηγούμενο ὑπουργό ψηφιακῆς διακυβέρνησης Κ. Πιερακάκη , εἶχε προαναγγελθεῖ ὁ προσωπικός ἀριθμός τοῦ πολίτη , ὁ ὁποῖος « θὰ λύσει ὅλα τά προβλήματα τῆς γραφειοκρατίας » . Ὁ σημερινός ὑπουργός Δ. Παπαστεργίου ἀνακοίνωσε ὅτι μέχρι το τέλος τοῦ 2023 θα δοθεῖ αὐτος ὁ ἀριθμός .

    Το κύριο ἐπιχείρημα πού ἀκοῦμε για την εἰσαγωγή τοῦ ἑνός και μοναδικοῦ προσωπικοῦ ἀριθμοῦ εἶναι αὐτο τῆς ἐξυπηρέτησης και τῆς πάταξης τῆς γραφειοκρατίας . Δηλαδή για να μην θυμᾶται ὁ πολίτης 4-5 ἀριθμούς ( ταυτὸτητας , ΑΦΜ , ΑΜΚΑ , ἀρ. Δημοτολογίου ) να ἔχει να θυμᾶται 1 ἀριθμό . Εἶναι ἕνα πτωχό ἐπιχείρημα πού δεν δικαιολογεῖ την ἀνάγκη ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου . Προτοῦ ἀποκτήσουμε κινητά με ἀποθηκευμένες ἐπαφές , ὁ μέσος ἄνθρωπος γνώριζε ἀπ' ἔξω τουλάχιστον 50 ἄν ὄχι 100 τηλεφωνικούς ἀριθμούς . Ὁ δε μέσος Κινέζος ἀπομνημονεύει τουλάχιστον 3.000 χαρακτῆρες τῆς Κινέζικης γραφῆς .

                                                     Ἄνθρωπος σε ἐπίπεδο ζώου.

   Το να λαμβάνω ἕναν προσωπικό ἀριθμό διά βίου , ἀπο την ὥρα πού θα γεννηθῶ μεχρι να πεθάνω , ἐξ ἀρχῆς δεν μοῦ ἀκούγεται καλό . Εἰδικότερα μάλιστα ὅταν αὐτος θα εἶναι ὁ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ἀριθμός πού θα με καθορίζει σάν πρόσωπο και θα με ἀκολουθεῖ ὅλη μου την ζωή . Παλιά σφραγίζανε τά μοσχάρια και τά ζῶα με ἕνα πυρωμενο σίδερο - σφραγίδα , καίγανε το δέρμα τους δηλαδή , σήμερα τούς τρυπᾶνε το αὐτί με ἕνα σκουλαρίκι σήμανσης πού ἔχει εἴτε Bar Code , QR Code ἤ ἕνα RFID tag . Ἄρα κατ' ἀρχάς δεν θέλω να ἔχω ἴδια ἀντιμετώπιση με ἕνα ζῶο .

              Ἄνθρωπος σὲ ἐπίπεδο σειριακοῦ ἀριθμοῦ – τῆς ὁποιασδήποτε μηχανῆς .

    Ἄν το πᾶμε ἕνα βῆμα πιό μετά σε ἐπίπεδο serial number (σειριακοῦ ἀριθμοῦ) πού ἔχουν ὅλες οἱ συσκευές , τά μηχανήματα κλπ δεν θέλω να ἔχω ἴδια ἀντιμετώπιση με ἕνα μηχάνημα .

                       Το ἐπίπεδο συσκευῆς συνδεδεμένης στο διαδίκτυο.

  Ἄν το πᾶμε ἀκόμα ἕνα βῆμα πιό μετά σε ἐπίπεδο MacAdress , δεν θέλω να ἔχω ἴδια ἀντιμετώπιση με μία συσκευή πού συνδέεται στο διαδίκτυο .

  Μία διεύθυνση Media Access Control - ἐλέγχου προσπέλασης στο μέσο ( διεύθυνση MAC ) , πού καλεῖται ἐπίσης και φυσική διεύθυνση ἤ διεύθυνση ὑλικοῦ , εἶναι μία μοναδική ταυτότητα πού ἀποδίδεται στίς διασυνδέσεις δικτύου ( network interfaces ) για την ἐπικοινωνία στο φυσικό τμῆμα τοῦ δικτύου . Κάθε συσκευή , δηλαδή , πού συνδεεται στο διαδίκτυο ἐνσύρματα ἤ ἀσύρματα , πρέπει να ἔχει ἕνα μοναδικό ἀριθμό ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ πού να το χαρακτηρίζει  …  παγκοσμίως . Εἴτε εἶναι ὑπολογιστής , laptop , ταμπλέτα , κινητο ἤ ἁπλά « πράγμα »  ἄν δοῦμε και το ΙοΤ , το " Internet of Things " – το διαδίκτυο τῶν πραγμάτων ( ἀπο ποτήρια, ψυγεῖα μεχρι αὐτοκίνητα ) .

                                  ΟΛΗ ἡ εἰκόνα , ὁλοκληρωτισμός - Big Brother .

  Κοιτώντας ἀπο ψηλά και βλέποντας ὅλη την εἰκόνα , ὁ λόγος για τον ὁποῖο κάποιοι σοφίστηκαν την δημιουργία τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ , ἑνός μοναδικοῦ ἀριθμοῦ πού θα σε χαρακτηρίζει σάν ἄτομο ( ἤ « πράγμα » ) παγκοσμίως εἶναι για να γίνεις ἕνα μελος μίας παγκόσμιας οἰκογένειας εἴτε σε συνδέουν στὸ Internet  ( βλέπε Μετανθρωπισμό, Χαράρι κλπ )  εἴτε ὄχι , με τὀ ὁποῖο θα « ἀναγνωρίζεσαι » , θα « ταυτοποιεῖσαι » , θα παρακολουθεῖσαι και θα προσδιορίζεσαι σάν πολίτης με ἀριθμό λίγων ἤ πολλῶν δικαιωμάτων τα ὁποῖα θα ἐπαναπροσδιορίζονται ἐπί καθημερινῆς βάσης ἀνάλογα με το πόσο ἀρεστός εἶσαι στην πολιτεία , ὅπως συμβαίνει σήμερα στήν Κίνα .

   Συνδυαζόμενο με το ψηφιακό εὐρώ  – ἤ το ψηφιακό νόμισμα ἐν γένει παγκοσμίως –  την ἠλεκτρονική ταυτότητα / κάρτα τοῦ πολίτη πού σύντομα θα συμπεριλαμβάνεται ὡς ἐμφύτευμα στο σῶμα μας , χτίζει το τέλειο ἀπολυταρχικό σύστημα πού ὅμοιό του δεν θα ἔχει ὑπάρξει στην ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας .

   Ὁ Προσωπικός Ἀριθμός δεν εἶναι οὔτε για ἐξυπηρέτηση οὔτε για το καλό μας. Εἶναι καιρός να μπεῖ ἐπί τέλους ἕνα φρένο στην κατρακύλα τῆς ψηφιακῆς σκλαβιᾶς πού ἑτοιμάζεται . Στο τέλος βέβαια σάν ἐπιχείρημα μπαίνει ὅτι ὁ ΠΑ θα ξεκλειδώνει την ἠλεκτρονική διακυβέρνηση και τίς συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων . Ὅμως , δεν θέλουμε συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων οὔτε να ἐκτεθοῦμε στους κινδύνους πού ἐγκυμονοῦν .

                                  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να ἐκδοθεῖ ἕνας τέτοιος ἀριθμός .

  Δεν ἀρνούμαστε ἁπλά την παραλαβή του , ἀρνούμαστε την ἔκδοσή του – ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ - , δεν ὑπάρχει λόγος , οὔτε βεβαίως πρακτικός πού να βελτιώνει τη ζωή μας , ἀντιθέτως προωθεῖ ἀκόμα περισσότερο την ἰδέα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ , τοῦ Global Governance στον ὁποῖο πρωτοαναφέρθηκε ὁ πρώην πρωθυπουργός κος Γεώργιος Παπανδρέου .


                         Αποκάλυψις Ιωάννου  ,  18-23 . ΌΧΙ στα εμβόλια mRNA .    

 ΌΧΙ στην νέα ηλεκτρονική ταυτότητα - κάρτα του πολίτη 

 ΌΧΙ στον Οικουμενισμό - Πανθρησκεία 

 ΝΑΊ στην Πατρώα Ευσέβεια .

                                Γρηγορείτε  .  Ο Θεός μεθ ' ημών , ουδείς καθ ' ημών .


   Εκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς·

    ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ' αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

                                                                                       Λουκά  ιβ' , 47-48

    '' Ο Θεός απο κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος αυτά τα τρία ζητάει :  Από την ψυχή ορθή πίστη ( να πιστεύουμε και να εκτελούμε τα ιερά μας καθήκοντα όπως θέλει ο Κύριος ) , απο τη γλώσσα την αλήθεια και απο το σώμα τη σωφροσύνη . "   -  Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος  .

+ '' Το να ξέρεις πιο είναι το σωστό και να μην το κάνεις , είναι η μεγαλύτερη δειλία . ''   - Κομφούκιος