'' Εν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν ''  .

      +                       +                         +                           +                          +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

  '' Σταυρώ τω Τιμίω τροπούντες δράκοντας τους νοητούς '' .

                       +

  '' Κύριε ο Θεός ημών , σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου , το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον , αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου , σύ αυτούς αντιδόξασον τη θε'ι'κή σου δυνάμει και μή εγκαταλίπης ημάς τους ελπίζοντας επί σέ . ''                              

     Β' ΕΥΧΗ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ


Photo gallery

https://www.booked.net/
+26
°
C
+27°
+21°
Παλλήνη
Παρασκευή, 18
Πρόγνωση 7 ημερών


     <<  Το θείον και οι νόμοι , εύ μέν αγόντων , εισίν ωφέλιμοι , κακώς δε αγόντων ουδέν ωφελούσιν  >>  .  ΣΟΛΩΝ - 

    '' Η θρησκεία και οι νόμοι είναι ωφέλιμοι εάν εφαρμόζονται σωστά , εάν δεν εφαρμόζονται σωστά δεν ωφελούν καθόλου '' .