Όλες οι δημοσιεύσεις

Ἤδη ἀπ τoν προηγούμενο ὑπουργό ψηφιακῆς διακυβέρνησης Κ. Πιερακάκη , εἶχε προαναγγελθεῖ ὁ προσωπικός ἀριθμός τοῦ πολίτη , ὁ ὁποῖος « θὰ λύσει ὅλα τά προβλήματα τῆς γραφειοκρατίας » . Ὁ σημερινός ὑπουργός Δ. Παπαστεργίου ἀνακοίνωσε ὅτι μέχρι το τέλος τοῦ 2023 θα δοθεῖ αὐτος ὁ ἀριθμός .

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης , που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητεί , να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και ανεξαρτήτως συνόρων .

Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης , Ρώσος ιερεύς, Πνευματικός και θερμουργός κήρυξ του Ευαγγελίου . Ήκμασε στα τέλη του περασμένου αιώνος και στις αρχές του παρόντος. Προορατικός και θαυματουργός .

πειδὴ πολλοὶ ἀνημέρωτοι πιστοί ρωτοῦν : Τί κακὸ ὑπάρχει στον λεγόμενο Οἰκουμενισμό ; Γιατὶ μιλοῦν μερικοὶ γιὰ παναίρεση καὶ μολυσμό καὶ γιατὶ κατηγοροῦνται οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Ἱερεῖς ( ποὺ δὲν ἀπομακρύνονται ἀπο τοὺς Οἰκουμενιστές ) , μιᾶς καὶ ἡ ὅλη αὐτὴ ἡ κίνηση ἐπιβάλεται ἀπὸ τις σημερινες συνθῆκες, κρίνεται ἀναγκαῖο νὰ παρατεθοῦν οἱ παρακάτω...