Όλες οι δημοσιεύσεις

ΌΧΙ στην νέα ηλεκτρονική ταυτότητα - κάρτα του πολίτη

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης , που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του και το δικαίωμα να αναζητεί , να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και ανεξαρτήτως συνόρων .

Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης , Ρώσος ιερεύς, Πνευματικός και θερμουργός κήρυξ του Ευαγγελίου . Ήκμασε στα τέλη του περασμένου αιώνος και στις αρχές του παρόντος. Προορατικός και θαυματουργός .

πειδὴ πολλοὶ ἀνημέρωτοι πιστοί ρωτοῦν: Τί κακὸ ὑπάρχει στον λεγόμενο Οἰκουμενισμό; Γιατὶ μιλοῦν μερικοὶ γιὰ παναίρεση καὶ μολυσμό καὶ γιατὶ κατηγοροῦνται οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Ἱερεῖς (ποὺ δὲν ἀπομακρύνονται ἀπο τοὺς Οἰκουμενιστές), μιᾶς καὶ ἡ ὅλη αὐτὴ ἡ κίνηση ἐπιβάλεται ἀπὸ τις σημερινες συνθῆκες, κρίνεται ἀναγκαῖο νὰ παρατεθοῦν οἱ παρακάτω...