Η ΑΤΡΑΠΟΣ

2018-05-25

   « Το πρώτο και μέγα της σωτηρίας ημών φάρμακο, την καλή λέγω της πίστεως κληρονομία » .


       Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

   Να λοιπόν ποια είναι και τι είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού ! Ο ίδιος ο Χριστός και η Αλήθεια Του ! Η Ορθή Πίστη και Δόξα ! Δεν είναι ούτε τα ντουβάρια, ούτε οι μήτρες, ούτε οι πατερίτσες, ούτε οι αρχιερείς ούτε οι πατριάρχες ούτε κανένας. Κανείς, απ' όλους αυτούς, εκτός εάν έχουν μαζί τους τον Χριστό και την Αλήθεια Του ! Αν λοιπόν δεν έχουμε την αλήθεια και δεν είμαστε μέσα στην Ορθοδοξία, δεν είμαστε ούτε μέσα στην Εκκλησία άσχετα αν πηγαίνουμε σε ναούς, άσχετα αν κάνουμε μνημόσυνα, λειτουργίες, κοινωνάμε, βγάζουμε λόγους και κάνουμε οτιδήποτε. Προσέξτε λοιπόν αυτή την σημαντική λεπτομέρεια, γιατί θα έρθουν δύσκολες μέρες, και δεν θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε καταστάσεις. Θα μπερδευτούμε, θα υπάρχει μεγάλη σύγχυση, γιατί οι περισσότεροι θα ακολουθούν τους πολλούς, εκεί πού πάει ο πολύς κόσμος. Γιατί θα λένε όλοι, είναι δυνατόν, όλοι αυτοί να έχουν άδικο και μόνο ένας ή δύο ή μια χούφτα άνθρωποι να έχουν δίκαιο ;

   - Ταῖς τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ πρεσβείαις , Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν , ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς . Ἀμήν .

                                                                        - Τιμή Αγίου , μίμησις αγίου -


   <<  Εκείνο που σπέρνει ο άνθρωπος σ' αυτή τη ζωή , αυτό και θα θερίσει κατά την ημέρα της Κρίσεως >>    - Μέγας Βασίλειος


<< Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο Του Χριστού , γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού , που σώζει καθέναν που πιστεύει >> .

     Προς Ρωμαίους 1:16

                                               +                Ομολογία Πίστεως

    '' Πάντα όσα ή του Χριστού Αγία Καθολική , Αποστολική και Ανατολική Εκκλησία , η κοινή και πνευματική ημών μήτηρ αποδέχεται και ομολογεί , ταύτα και ημείς συναποδεχόμεθα και συνομολογούμεν . Όσα δε αυτή αποστρέφεται και αποκηρύττει , ταύτα παρομοίως και ημείς συναποκηρύττωμεν και συναποστρεφόμεθα , ώς τέκνα αυτής ειλικρινή τε και γνήσια . ''

                                                          - ( Αγ. Νικοδήμου αγιορείτου )

                                              +

  Ζήτησα δύναμη και ο Θεός μου έδωσε δυσκολίες για να γίνω δυνατός ,
ζήτησα Σοφία και ο Θεός μου έδωσε προβλήματα για να λύσω ,
ζήτησα θάρρος και ο Θεός μου έδωσε κινδύνους να ξεπεράσω ,
ζήτησα αγάπη και ο Θεός μου έδωσε ανθρώπους με προβλήματα για να τους βοηθήσω .
Οι προσευχές μου εισακούσθηκαν , πώς μπορώ εγώ να τον προδώσω ? !

    - Να προσεύχεσαι όπως ο Νεεμίας , να υπακούς όπως ο Δανιήλ , να καθοδηγείς όπως ο Μωυσής , να υπηρετείς όπως η Μάρθα , να πιστεύεις όπως η Υπεραγία Θεοτόκος , να παλεύεις όπως ο Δαυίδ , να διδάσκεις όπως ο Παύλος , να δημιουργείς όπως ο Νώε , να υπομένεις όπως ο Ιώβ και να αγαπάς όπως ο Κύριος . 
     *«Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας Αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν». (Ἰω. Δ'24) [Γι'αὐτό και ὁ Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει:"Ὃσοι δεν εὑρίσκονται στην ἀλήθεια, αὐτοί δεν ἀνήκουν στην Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ" (Συγγράμματα Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου 2-4σ.626-627) ]. *«ὅποιος θέλει νὰ ἔρθει πίσω μου, ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ ἂς σηκώσει τὸ σταυρό του καὶ ἂς μὲ ἀκολουθήσει». (Ματθ. ΙΣΤ' 24) *«ὃποιος θέλει να σώσει την ψυχή του (την ζωή του), ἂς την χάσει και αὐτὸς ποὺ θα χάσει τὴν ψυχή του (την ζωή του) γιὰ μένα, αὐτὸς θὰ τὴ βρεῖ» (Ματθ. ΙΣΤ' 25) [σ./σ. Αὐτός δηλαδή που θα ὀμολογήσει, που θα θυσιαστεῖ, που θα μαρτυρίσει μένοντας πιστός στον Χριστό]. * «διότι σε τι θα ὡφεληθεῖ ὁ ἂνθρωπος, ἐάν κερδήσει ὃλο τον κόσμο και ζημιωθεῖ στην ψυχή του; ἢ τι ἀντάλλαγμα θα μποροῦσε να δώσει ἓνας ἂνθρωπος για την ψυχή του; διότι μέλλει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου (ὁ Ἰησοῦς Χριστός) να ἒρθει με την δόξα τοῦ Πατρός Του μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε θα ἀποδώσει σε κάθε ἓναν κατὰ ἀνάλογα με αὐτά που ἒχει πράξει». ( Ματθ. ΙΣΤ' 26-27 ) * «Πόσο στενὴ εἶναι ἡ πὐλη καὶ θλιμμένη εἶναι ἡ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴ ζωή, και εἶναι λίγοι αὐτοί που την ἀνακαλύπτουν, ἐνῶ πλατειὰ καὶ εὐρύχωρη αὐτὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια». ( Ματθ. Ζ' 13-14 ) . 


    '' ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος που εἶναι τα μάτια τῆς Ἐκκλησίας , κακῶς συναναστρέφονται και σκανδαλίζουν τον λαό , πρέπει αὐτούς να τους διώχνετε .   Γιατί σᾶς συμφέρει χωρίς αὐτούς να μαζεύεσθε σε σπίτι προσευχῆς ( κατ'οἲκον Ἐκκλησία ) , παρά να ριφθῆτε μαζί τους , ὃπως με τον Ἂννα και τον Καϊάφα , εἰς την γέεννα τοῦ πυρός '' . ( Ἃγιος Ἁθανάσιος P.G. 35, 33 - ΒΕΠΕΣ 33, 311 )